Izkop greznice in priklop na kanalizacijsko omrežje

 

Izkop in priklop na kanalizacijsko omrežje

  • Izkop kanalizacijskih priklopov na čistilno napravo,
  • ukinitev greznice,
  • prklop dveh stolpičev na kanalizacijsko omrežje,
  • prikolop kanalizacijskega omrežja na omrežje, ki pelje do čistilne naprave,
  • ureditev okolice.