Priklopi na kanalizacijska omrežja

Izkop in priklop na kanalizacijski vod
Vaš objekt priklopimo na javno kanalizacijsko omrežje oziroma v kolikor vam ni v dosegu na lastno biološko greznico.

Urejanje okolic

Izkopi in urejanje okolic
Svetujemo in uredimo okolico stanovanjskih objektov.

Urejanje dovoznih poti

IIzkop in utrjevanje dovoznih poti
Uredimo odvodnjavanje, utrdimo in asfaltiramo dovozne poti.