Izkopi in storitve z gradbeno mehanizacijo

 

Human knee joint

Storitve

  • Izkopi
  • Rušenje objektov
  • Izravnavanje
  • Urejanje okolic in izkop odvodnjavanja
  • Sanacije plazov
  • Izkop gozdnih poti
  • Priprave na asfaltiranje in asfaltiranje
  • Gradnja cest
  • Gradnja mostov in izkop predorov
  • Gradnja ter izkop greznic
  • Čiščenje strug
  • Izkop ter priklop na kanalizacijsko omrežje
  • Gradnja vodnih objektov
  • Gradnja infrastrukture za električna in telekomunikacijska omrežja
  • Gradnja infrastrukture za tekočine in pline
  • Gradnja objektov nizkih gradenj
  • Druga specializirana gradbena dela
  • Izkop za inštalacija električnih naprav in napeljav
  • Izkopza napeljavo vodovoda, plina in ogrevanja
  • Dostava peska, betona, lesa…do 1,5 tone